ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ

110 of 15 items

ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੀ ਰੂਹ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ,ਪਰ ਐਸੀ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੋ ਅਸਚਰਜ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਸੰਤ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ 8 ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ "ਜੀਵਣ ਕਹਾਣੀ" ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ "ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਓ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੀਏ।ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।"

Loading...