Anand Sahib Pauri – 38

Har jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa. Vajaa-i-aa vaajaa pa-un na-o du-aaray pargat kee-ay dasvaa gupat rakhaa-i-aa. Gurdu-aarai laa-ay bhaavnee iknaa dasvaa du-aar dikhaa-i-aa. Tah anayk roop naa-o nav nidh tis daa ant na jaa-ee paa-i-aa. Kahai naanak … Read More

Anand Sahib Pauri – 39

Ayhu saachaa sohilaa saachai ghar gaavhu. Gaavhu ta sohilaa ghar saachai jithai sadaa sach dhi-aavhay. Sacho dhi-aavahi jaa tudh bhaaveh gurmukh jinaa bujhaavhay. Ih sach sabhnaa kaa khasam hai jis bakhsay so jan paavhay. Kahai naanak sach sohilaa sachai ghar … Read More

Anand Sahib Pauri – 40

Anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray. Paarbarahm parabh paa-i-aa utray sagal visooray. Dookh rog santaap utray sunee sachee banee. Sant saajan bha-ay sarsay pooray gur tay jaanee. Suntay puneet kahtay pavit satgur rahi-aa bharpooray. Binvant naanak gur charan laagay vaajay … Read More