Anand Sahib Pauri – 19 & 20
Post

Pauris 19-20 Jee-ahu mailay baahrahu nirmal. Baahrahu nirmal jee-ahu ta mailay tinee janam joo-ai haari-aa. Ayh tisnaa vadaa rog lagaa maran manhu visaari-aa. Vaydaa meh naam utam so suneh naahee fireh ji-o baytaali-aa. Kahai naanak jin sach taji-aa koorhay laagay … Read More

Anand Sahib Pauri – 17
Post

Pauri 17 Pavit ho-ay say janaa jinee har dhi-aa-i-aa. Har dhi-aa-i-aa pavit ho-ay gurmukh jinee dhi-aa-i-aa. Pavit maataa pitaa kutamb sahit si-o pavit sangat sabaa-ee-aa. Kahday pavit sunday pavit say pavit jinee man vasaa-i-aa. Kahai naanak say pavit jinee gurmukh … Read More

Anand Sahib Pauri – 15
Post

Pauri 15 Ji-o too chalaa-ihi tiv chalah su-aamee hor ki-aa jaanaa gun tayray. Jiv too chalaa-ihi tivai chalah jinaa maarag paavhay. Kar kirpaa jin naam laa-ihi se har har sadaa dhi-aavhay. Jis no kathaa sunaa-ihi aapnee se gurdu-aarai sukh paavhay. … Read More

Anand Sahib Pauri – 16
Post

Pauri 16 Ayhu sohilaa sabad suhaavaa. Sabdo suhaavaa sadaa sohilaa satguroo sunaa-i-aa. Ayhu tin kai man vasi-aa jin dharahu likhi-aa aa-i-aa. Ik fireh ghanayray karahi galaa galee kinai na paa-i-aa. Kahai naanak sabad sohilaa satguroo sunaa-i-aa. ||16|| (Sri Guru Granth … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੧0
Post

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ ਪਉੜੀ ੧੦ ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨ ਮੇਰਿਆ ॥ ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨਿ ਏਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥ ਮਾਇਆ ਤ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨਿ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਆ ॥ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ … Read More

Anand Sahib Pauri – 12
Post

Pauri 12 Agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa. Anto na paa-i-aa kinai tayraa aapnaa aap too jaanhay. Jee-a jant sabh khayl tayraa ki-aa ko aakh vakhaana-ay. Aakhahi ta vaykheh sabh toohai jin jagat upaa-i-aa. Kahai naanak too sadaa agamm hai … Read More

Anand Sahib Pauri – 9
Post

Pauri 9 Aavhu sant pi-aariho akath kee karah kahaanee. Karah kahaanee akath kayree kit du-aarai paa-ee-ai. Tan man dhan sabh sa-up gur ka-o hukam mani-ai paa-ee-ai. Hukam mannihu guroo kayraa gaavhu sachee banee. Kahai naanak sunhu santahu kathihu akath kahaanee. … Read More

What Do We Learn From This – Dassan Daas
Post

What do we learn from Preht Suleman’s Katha ? There are many things that we learned from this divine incident that happened with Dhan Dhan Sant Baba Isher Singh Ji Maharaj’s Gurkirpa and Gurparsaad. The most important thing is that … Read More

52. Meaning of Ik Onkar Sat
Post

Ik Onkar Sat (means) The one that is god is true. Or you can say Truth is God. O my mind stay with Truth. Its going to jump, you have to train it. It never stays where the body is. … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੪
Post

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਜਿਨਿ ਭੁਖਾ ਸਭਿ ਗਵਾਈਆ ॥ ਕਰਿ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਮਨਿ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨਿ ਇਛਾ ਸਭਿ ਪੁਜਾਈਆ ॥ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆ ਏਹਿ ਵਡਿਆਈਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਬਦਿ … Read More

ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ – ਪਉੜੀ ੨
Post

ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਲਿ ਰਹੁ ਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਭਿ ਵਿਸਾਰਣਾ ॥ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਣਾ ॥ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ … Read More

41. Only Fools Argue About Meat Eating
Post

Maas Maas Kar Moorakh Jhagarhae Giaan Dhhiaan Nehee Jaanai. (The fools keep arguing about meat, but are ignorant of divine wisdom and meditation) {Page 1289} What effect does eating or abstaining from meat have upon the spiritual development of a … Read More

Jap Ji Verse 37
Post

Karam khand kee banee jor. Tithai hor na ko-ee hor. Tithai jodh mahaabal soor. Tin meh raam rahi-aa bharpoor. Tithai seeto seetaa mahimaa maahe. Taa kay roop na kathnay jaahe. Naa ohe mareh na thaagay jaahe. Jin kai raam vasai … Read More

Jap Ji Verse 31
Post

Aasan lo-ay lo-ay bhandaar. Jo kichh paa-e-aa so aykaa vaar. Kar kar vaykhai sirjanhaar. Naanak sachay kee saachee kaar. Aadays tisai aadays. Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31||   The blessed Satguru (Truth Guru) incarnate Nanak Patshah … Read More

ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੩8
Post

  ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥ ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥ ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ॥ ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩੮॥ … Read More

Jap Ji Verse 20
Post

    Bharee-ai hath pair tan dayh. Paanee dhotai utras khayh. Moot paleetee kaparh ho-ay. Day saaboon la-ee-ai oh dho-ay. Bharee-ai mat paapaa kai sang. Oh dhopai naavai kai rang. Punnee paapee aakhan naahi. Kar kar karnaa likh lai jaahu. … Read More

Jap Ji Verse 21
Post

  Tirath tap da-i-aa dat daan. Jay ko paavai til kaa maan. Sune-aa mane-aa man keetaa bhaa-o. Antargat tirath mal naa-o. Sabh gun tayray mai naahee ko-ay. Vin gun keetay bhagat na ho-ay. Su-asat aath banee barmaa-o. Sat suhaan sadaa … Read More

Jap Ji Verse 15
Post

  Mannai paaveh mokh du-aar. Mannai parvaarai saadhaar. Mannai tarai taaray gur sikh. Mannai naanak bhaveh na bhikh. Aisaa naam niranjan ho-ay. Jay ko man jaanai man ko-ay. ||15||   The Jivan Mukti (deliverance from the cycle of life & … Read More

Jap Ji Verse 10
Post

  Suni-ai sat santokh gi-aan. Suni-ai athsath kaa isnaan. Suni-ai parh parh paavahi maan. Suni-ai laagai sahj dhi-aan. Naanak bhagtaa sadaa vigaas. Suni-ai dookh paap kaa naas. ||10||   Gurbani (God’s words; also a common name for Puran Braham Gyan, … Read More