ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੧੫
Post

ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੫॥         ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। … Read More

ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੧੩
Post

ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥ ਮੰਨੈ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੩॥       ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ … Read More

ਜਪੁਜੀ ਪਉੜੀ ੧੧
Post

ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥ ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥ ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥       ਜੋ ਮਨੁੱਖ “ਸੁਣਿਐ” ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ … Read More

A Thirsty Soul
Post

satnaam satguru satsangat – dandauth bandhana  Dear Sat Sangat Ji, we a really very blessed to have another thirsty soul with us.  His name is K and has been blessed with Gurprasadi Naam earlier today. Please welcome him, I hope he doesnot mind, … Read More

ਜਪੁ
Post

  ॥ ਜਪੁ ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥     ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ “ਜਪ” ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ … Read More

ਸਤਿਨਾਮੁ
Post

ਸਤਿਨਾਮੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ, ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਹੈ, ਸਭ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਮੁ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ … Read More

49. Naam-Amrit and Bandgi
Post

gun nidhaan amrit har naamaa har Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay sukh paa-i-aa jee-o. The Ambrosial Name of the Lord is the Treasure of Excellence. Meditating, meditating on the Lord`s Name, I have found peace.   SGGS 103 Reciting His ‘Naam’ ought to … Read More

Sikhi Leaders
Post

QN:It has been noted that our Sikh Leaders are chosen if they have money, good business background and already in some sort of power. However, these types of leaders after reaching some high wordly stage become full of ego and do … Read More

Questions On Drinking, Drugs and Simran
Post

QUESTION: Sat Naam Ji Dearest Dassan Dass Ji, Dandauth Bandhna Ji,   thankyou for your blessings at the sangat on Sunday ji, your presence was strongly felt and appreciated.  Susan Ji mentioned she had a full conversation with your astral … Read More

Dont Doubt Your Guru – Ask For Forgiveness
Post

QUESTION: Sat Shri Akal Ji,                         i don’t know what has happened to me I am in great confusion. There were days I used to enjoy kirtan. And i had made a couple of promises to Guru Granth Sahib Ji which … Read More

Scared Of Doing Simran
Post

QUESTION: Hi,I find myself reading/listening to Dhan Dhan Sant Baba ji’s wonderfull wonderfull divine gyan over & over again. So much love, compassion. I am totally hooked. I dont know maybe this’ll sound silly but sometimes when I try to … Read More

The State Of Nothingness
Post

Guru Pyare Jee. God bless you. The state of nothingness is great, no thoughts, complete silence of mind is incredible, when you sitdown and try to focus on Satnaam and you go in to this state of nothingness which is complete … Read More

Parents Can Bless Their Newborn Baby
Post

The new born baby is already blessed.  Right now she is beyond maya.  She is the Amrit Ka Bhandaar – treasure of amrit.  Place your hand on her head and feel the amrit flowing.   The prayer for keeping and enhancing … Read More

Kalki Avtar
Post

Ik Oankaar Satnaam Satgur ParsaadDhan Dhan Paar Braham Parmesar JeeDhan Dhan Gur Guru Satgur Gurbani Satsangat SatnaamDhan Dhan Sants Bhagats Braham Gyanis Satgurus Avtars of all agesDhan Dhan all those who are living in Dargah and are with us all … Read More

Spread The Divine Message
Post

Dearest Beti Namjeevan jee our blessings are always with you, our blessings have always been there for you, you know that you live in our hirda, you live in babaji’s hirda, you live in the dargah, you are sat roop … Read More

Physical Excercise
Post

Physical excercise is very important for everyone, be it a child, a young person or an old person. We do go to the health club 3-4 times a week and spend a good hour over there. We also do some … Read More

All That I Wish Is To Find My Way Back Home
Post

QUESTION: Sat Naam Dassan Das Ji, I have been reading your beautiful words from your email to me over and over again.  I’m ignorant in my mind when you say Total Surrender to the Satguru for the Totality to be … Read More

Learning Meditation From Deepak Chopra
Post

QUESTION: Fateh Babaji, I am very interested to learn meditation and have been doing some research on classes offered by some organization such as deepak chopra, etc.  Many emphasize on "Bij mantra" which sounds like aum, om.. Is there any bij … Read More

46. Baba Faqir Chand and Satnaam
Post

SatNaam ji   came across this blessed Sant of recent times, some humble teachings –     His lifestory is here.   Some of his teaching about Satnaam is here:   JEEVAN MUKTI (Liberation in Life) By Baba Faqir Chand … Read More