Anand Sahib Pauri – 1

Anand Sahib By the grace of the eternal, infinite and boundless GurKirpa (the divine grace) and GurParsaad (the eternal bliss and eternal grace) of the blessed Sat PaarBraham Parmeshar (Truth, the Transcendent Lord and Creator of the Universe), SatGuru the … Read More

Anand Sahib Pauri – 2

Ay man mayri-aa too sadaa rahu har naalay. Har naal rahu too man mayray dookh sabh visaarnaa. Angeekaar oh karay tayraa kaaraj sabh savaarnaa. Sabhnaa galaa samrath su-aamee so ki-o manhu visaaray. Kahai naanak man mayray sadaa rahu har naalay. … Read More

Anand Sahib Pauri – 3

Saachay saahibaa ki-aa naahee ghar tayrai. Ghar ta tayrai sabh kichh hai jis deh so paav-ay. Sadaa sifat salaah tayree naam man vasaava-ay. Naam jin kai man vasi-aa vaajay sabad ghanayray. Kahai naanak sachay saahib ki-aa naahee ghar tayrai. ||3|| … Read More

Anand Sahib Pauri – 4

Saachaa naam mayraa aadhaaro. Saach naam adhaar mayraa jin bhukhaa sabh gavaa-ee-aa. Kar saant sukh man aa-ay vasi-aa jin ichhaa sabh pujaa-ee-aa. Sadaa kurbaan keetaa guroo vitahu jis dee-aa ayhi vadi-aa-ee-aa. Kahai naanak sunhu santahu sabad dharahu pi-aaro. Saachaa naam … Read More

Anand Sahib Pauri – 5

Vaajay panch sabad tit ghar sabhaagai. Ghar sabhaagai sabad vaajay kalaa jit ghar dhaaree-aa. Panch doot tudh vas keetay kaal kantak maari-aa. Dhur karam paa-i-aa tudh jin ka-o se naam har kai laagay. Kahai naanak tah sukh ho-aa tit ghar … Read More

Anand Sahib Pauri – 6

Saachee livai bin dayh nimaanee. Dayh nimaanee livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa. Tudh baajh samrath ko-ay naahee kirpaa kar banvaaree-aa. Ays na-o hor thaa-o naahee sabad laag savaaree-aa. Kahai naanak livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa. ||6|| (Sri Guru Granth Sahib … Read More

Anand Sahib Pauri – 7/8

Pauri 7 Aanand aanand sabh ko kahai aanand guroo tay jaani-aa. Jaani-aa aanand sadaa gur tay kirpaa karay pi-aari-aa. Kar kirpaa kilvikh katay gi-aan anjan saari-aa. Andrahu jin kaa moh tutaa tin kaa sabad sachai savaari-aa. Kahai naanak ayhu anand … Read More

Anand Sahib Pauri – 9

Pauri 9 Aavhu sant pi-aariho akath kee karah kahaanee. Karah kahaanee akath kayree kit du-aarai paa-ee-ai. Tan man dhan sabh sa-up gur ka-o hukam mani-ai paa-ee-ai. Hukam mannihu guroo kayraa gaavhu sachee banee. Kahai naanak sunhu santahu kathihu akath kahaanee. … Read More

Anand Sahib Pauri – 10

Pauri 10 Ay man chanchlaa chaturaa-ee kinai na paa-i-aa. Chaturaa-ee na paa-i-aa kinai too sun man mayri-aa. Ayh maa-i-aa mohnee jin ayt bharam bhulaa-i-aa. Maa-i-aa ta mohnee tinai keetee jin thag-ulee paa-ee-aa. Kurbaan keetaa tisai vitahu jin moh meethaa laa-i-aa. … Read More

Anand Sahib Pauri – 11

Pauri 11 Ay man pi-aari-aa too sadaa sach samaalay. Ayhu kutamb too je daykh-daa chalai naahee tayrai naalay. Saath tayrai chalai naahee tis naal ki-o chit laa-ee-ai. Aisaa kamm moolay na keechai jit ant pachhotaa-ee-ai. Satguroo kaa updays sun too … Read More