ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੰਤਵ

  ੴ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ -ਗੁਰੂ- ਸਤਿਗੁਰੂ-ਗੁਰਬਾਣੀ- ਸਤਿਸੰਗਤ- ਸਤਿਨਾਮ ਧੰਨ ਧੰਨ   ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ … Read More

ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੁਨੇਹਾ

ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੁਨੇਹਾ  ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਰਾਜਗੀ ਮਹਿਸੂਸ  ਕਰਦੇ ਹਨ ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ । ਇਹ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ … Read More