21. ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੋ

ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ

ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟੁ ਮੈ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹਿ ਨਖਾਲਸ ਜਾਨੈ

ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਉਸਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ :

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ

….ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ

ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਹਨ :

ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ,

ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਨਾ – ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ,

ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਸ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਣਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਾਅ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ

ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡੰਡਉਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡਉਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਡੰਡਉਤ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡੰਡਉਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਨਾਦੀ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਅਨਾਦੀ ਪਾਠ ਹੈ

ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂਲ ਬਣਾਵੇ

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਬਣਾ ਦੇ,

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾ ਦੇ,

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈ,

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ,

ਦਾਸਨ ਦਾਸ