25. ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਸਮਰਪਣ

ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦਾਸਨਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਨਿਮਰ ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂਲ ਮਾਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ … Read More

24. ਆਤਮ ਨਿੰਦਕ

ਆਤਮ ਅਲੋਚਨਾ ਅਨਾਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਦੇ ਅਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਦੀ … Read More

23. ਅਹਿੰਸਾ

ਅਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ । ਅਹਿੰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । … Read More

22. ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ

ਬੰਦਗੀ (ਸਿਮਰਨ + ਸੇਵਾ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ । ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ … Read More

21. ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੋ

ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, … Read More

20. ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ 32 ਗੁਣ

ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ- ਦੁਲਹਣ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,   ਇਹ ਲੇਖ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ … Read More

19. ਨਿਮਰਤਾ – ਇਕ ਗੂੜ੍ਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ

ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ ਇਕ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ । ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਸਿੱਖ, ਇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ … Read More

18. ਹੁਕਮ – ਏਕ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ

            ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ             ਇਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ                ਪੰਨਾ ਨੰ: 71 ਅਨਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਹੁਕਮ‘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । … Read More

17. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ … Read More

16. ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਮਨ ਮਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ

ਗੁਰਮਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਗੁਰਮਤ‘ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ … Read More

Loading...