9. ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ

ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉ ਤੋੜਿ ਢੂਢਿ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪਕਿਆ

ਓਇ ਜੀਵੰਦੇ ਵਿਛੁੜਹਿ ਓਇ ਮੁਇਆ ਜਾਹੀ ਛੋੜਿ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1102

ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ