Anand Sahib Pauri – 12

Pauri 12 Agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa. Anto na paa-i-aa kinai tayraa aapnaa aap too jaanhay. Jee-a jant sabh khayl tayraa ki-aa ko aakh vakhaana-ay. Aakhahi ta vaykheh sabh toohai jin jagat upaa-i-aa. Kahai naanak too sadaa agamm hai … Read More

Anand Sahib Pauri – 13

Pauri 13 Sur nar mun jan amrit khojday so amrit gur tay paa-i-aa. Paa-i-aa amrit gur kirpaa keenee sachaa man vasaa-i-aa. Jee-a jant sabh tudh upaa-ay ik vaykh parsan aa-i-aa. Lab lobh ahankaar chookaa satguroo bhalaa bhaa-i-aa. Kahai naanak jis … Read More

Anand Sahib Pauri – 14

Pauri 14 Bhagtaa kee chaal niraalee. Chaalaa niraalee bhagtaah kayree bikham maarag chalnaa. Lab lobh ahankaar taj tarisnaa bahut naahee bolnaa. Khanni-ahu tikhee vaalahu nikee ayt maarag jaanaa. Gur parsaadee jinee aap taji-aa har vaasnaa samaanee. Kahai naanak chaal bhagtaa … Read More

Anand Sahib Pauri – 15

Pauri 15 Ji-o too chalaa-ihi tiv chalah su-aamee hor ki-aa jaanaa gun tayray. Jiv too chalaa-ihi tivai chalah jinaa maarag paavhay. Kar kirpaa jin naam laa-ihi se har har sadaa dhi-aavhay. Jis no kathaa sunaa-ihi aapnee se gurdu-aarai sukh paavhay. … Read More

Anand Sahib Pauri – 16

Pauri 16 Ayhu sohilaa sabad suhaavaa. Sabdo suhaavaa sadaa sohilaa satguroo sunaa-i-aa. Ayhu tin kai man vasi-aa jin dharahu likhi-aa aa-i-aa. Ik fireh ghanayray karahi galaa galee kinai na paa-i-aa. Kahai naanak sabad sohilaa satguroo sunaa-i-aa. ||16|| (Sri Guru Granth … Read More

Anand Sahib Pauri – 17

Pauri 17 Pavit ho-ay say janaa jinee har dhi-aa-i-aa. Har dhi-aa-i-aa pavit ho-ay gurmukh jinee dhi-aa-i-aa. Pavit maataa pitaa kutamb sahit si-o pavit sangat sabaa-ee-aa. Kahday pavit sunday pavit say pavit jinee man vasaa-i-aa. Kahai naanak say pavit jinee gurmukh … Read More

Anand Sahib Pauri – 18

Pauri 18 Karmee sahj na oopjai vin sahjai sahsaa na jaa-ay. Nah jaa-ay sahsaa kitai sanjam rahay karam kamaa-ay. Sahsai jee-o maleen hai kit sanjam dhotaa jaa-ay. Man dhovahu sabad laagahu har si-o rahhu chit laa-ay. Kahai naanak gur parsaadee … Read More

Anand Sahib Pauri – 19 & 20

Pauris 19-20 Jee-ahu mailay baahrahu nirmal. Baahrahu nirmal jee-ahu ta mailay tinee janam joo-ai haari-aa. Ayh tisnaa vadaa rog lagaa maran manhu visaari-aa. Vaydaa meh naam utam so suneh naahee fireh ji-o baytaali-aa. Kahai naanak jin sach taji-aa koorhay laagay … Read More

Anand Sahib Pauri – 21

Pauri 21 Jay ko sikh guroo saytee sanmukh hovai. Hovai ta sanmukh sikh ko-ee jee-ahu rahai gur naalay. Gur kay charan hirdai dhi-aa-ay antar aatmai samaalay. Aap chhad sadaa rahai parnai gur bin avar na jaanai ko-ay. Kahai naanak sunhu … Read More

Anand Sahib Pauri – 22

Jay ko gur tay vaimukh hovai bin satgur mukat na paavai. Paavai mukat na hor thai ko-ee puchhahu bibaykee-aa jaa-ay. Anayk joonee bharam aavai vin satgur mukat na paa-ay. Fir mukat paa-ay laag charnee satguroo sabad sunaa-ay. Kahai naanak veechaar … Read More