Anand Sahib Pauri – 23 & 24

Aavhu sikh satguroo kay pi-aariho gaavhu sachee banee. Banee ta gaavhu guroo kayree baanee-aa sir banee. Jin ka-o nadar karam hovai hirdai tinaa samaanee. Peevhu amrit sadaa rahhu har rang japihu saarigpaanee. Kahai naanak sadaa gaavhu ayh sachee banee. ||23|| … Read More

Anand Sahib Pauri – 25 & 26

Gur kaa sabad ratann hai heeray jit jarhaa-o. Sabad ratan jit man laagaa ayhu ho-aa samaa-o. Sabad saytee man mili-aa sachai laa-i-aa bhaa-o. Aapay heeraa ratan aapay jis no day-ay bujhaa-ay. Kahai naanak sabad ratan hai heeraa jit jarhaa-o. ||25|| … Read More

Anand Sahib Pauri – 27

Pauri 27 Simrit saastar punn paap beechaarday tatai saar na jaanee. Tatai saar na jaanee guroo baajhahu tatai saar na jaanee. Tihee gunee sansaar bharam sutaa suti-aa rain vihaanee. Gur kirpaa tay say jan jaagay jinaa har man vasi-aa boleh … Read More

Anand Sahib Pauri – 28 & 29

Pauris 28-29 Maataa kay udar meh partipaal karay so ki-o manhu visaaree-ai. Manhu ki-o visaaree-ai ayvad daataa je agan meh aahaar pahuchaava-ay. Os no kihu pohi na sakee jis na-o aapnee liv laav-ay. Aapnee liv aapay laa-ay gurmukh sadaa samaalee-ai. … Read More

Anand Sahib Pauri – 30

Pauri 30 Har aap amulak hai mul na paa-i-aa jaa-ay. Mul na paa-i-aa jaa-ay kisai vitahu rahay lok villaa-ay. Aisaa satgur jay milai tis no sir sa-upee-ai vichahu aap jaa-ay. Jis daa jee-o tis mil rahai har vasai man aa-ay. … Read More

Anand Sahib Pauri – 31

Har raas mayree man vanjaaraa. Har raas mayree man vanjaaraa satgur tay raas jaanee. Har har nit japihu jee-ahu laahaa khatihu dihaarhee. Ayhu Dhan tinaa mili-aa jin har aapay bhaanaa. Kahai naanak har raas mayree man ho-aa vanjaaraa. ||31|| (Sri … Read More

Anand Sahib Pauri – 32

Ay rasnaa too an ras raach rahee tayree pi-aas na jaa-ay. Pi-aas na jaa-ay horat kitai jichar har ras palai na paa-ay. Har ras paa-ay palai pee-ai har ras bahurh na tarisnaa laagai aa-ay. Ayhu har ras karmee paa-ee-ai satgur … Read More

Anand Sahib Pauri – 33

Ay sareeraa mayri-aa har tum meh jot rakhee taa too jag meh aa-i-aa. Har jot rakhee tudh vich taa too jag meh aa-i-aa. Har aapay maataa aapay pitaa jin jee-o upaa-ay jagat dikhaa-i-aa. Gur parsaadee bujhi-aa taa chalat ho-aa chalat … Read More

Anand Sahib Pauri – 34

Man chaa-o bha-i-aa parabh aagam suni-aa. Har mangal gaa-o sakhee garihu mandar bani-aa. Har gaa-o mangal nit sakhee-ay sog dookh na vi-aapa-ay. Gur charan laagay din sabhaagay aapnaa pir jaap-ay. Anhat banee gur sabad jaanee har naam har ras bhogo. … Read More

Anand Sahib Pauri – 35

Ay sareeraa mayri-aa is jag meh aa-ay kai ki-aa tudh karam kamaa-i-aa. Ke karam kamaa-i-aa tudh sareeraa jaa too jag meh aa-i-aa. Jin har tayraa rachan rachi-aa so har man na vasaa-i-aa. Gur parsaadee har man vasi-aa poorab likhi-aa paa-i-aa. … Read More