6. ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ

10 ਜਨਵਰੀ 05                   ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇਕ ਰੋਸ਼ਨ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ … Read More

5. ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ

”ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੈ”             ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਰਵਾਰਿਕ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ … Read More

4. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਹਉਮੈ, ਈਗੋ-ਅੰਹਕਾਰ : ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅਤੇ ਦੇਹ … Read More

3. ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ । ਮੈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

ਉਪਰੋਕਤ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰ :             ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ … Read More

2. ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਤ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਿਲੀਅਨ … Read More

1. ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ?

ਇਕ ਉਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ । ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ । ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ-ਗੁਰੂ-ਸਤਿਗੁਰੂ-ਗੁਰਬਾਨੀ-ਸਤਿ ਸੰਗਤ-ਸਤਿਨਾਮ । ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ । ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ … Read More