ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਰਿ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣੈ

ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਰਿ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥ {ਪੰਨਾ ੧੨੮੯} ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉਨਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਦਾਤਾ … Read More

ਸਿੱਟਾ

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਨ ਵਧ ਸਕਦੇ ।ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ … Read More

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ

ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ’ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੱਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ‘ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ’ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ … Read More

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ

ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ’ ਲੈਣ ਨਾਲ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਇਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ … Read More

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ

ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਮ’ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। … Read More

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧੀ ਪੂਰਨ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ 5 ਕੱਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਹ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੰਗਤ … Read More

ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੌੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਸਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਗਹਿਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ … Read More

ਬੁਢਾਪਾ ਭਗਤੀ ਲਈ ਹੈ

ਇਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ । ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜੁਆਨੀ … Read More

ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ … Read More

ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਅਗਲਾ ਆਮ ਭੁਲੇਖਾ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਬਾਣੇ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣਾ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਪਦਾਰਥਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ । 1.   ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟੋ ਜਾਂ … Read More