1. ਰਿਸ਼ਤੇ

ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ।   ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1    ਕੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ … Read More

2. ਸਿੱਖ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰਿ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਵ ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦੁ ਧਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜਹੁ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ ਧਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ … Read More

3. ਦੋ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰੂਹ

ਧਨ ਪਿਰੁ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਬਹਨਿ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ॥ ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰੁ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ॥3॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 788 ਇਹ ਸਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਖਸਮ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ … Read More

4. ਅਸਲ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ

ਨਰ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਨਾਰੀ-ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪੁਨਰਮਿਲਾਨ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਅਨੰਤ ਅਪਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ … Read More

5. ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੇਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈ … Read More