Jap (Simran)

  Jap.   Aad Sach Jugaad Sach Hai Bhi Sach Nanak Hosi Bhi Sach. 1.   Jap means simran, jap means seva of satnaam, jap means bandgi, jap means dhyan, it is the essence  of the path to the eternity, … Read More

Jap Ji Verse 1

  Sochai Soch Na Hovaee Je Sochi Lakh Vaar Chupai Chup Na Hovaee Je Laae Rahaa Liv Taar Bhukhyaa Bhukh Na Utree Je Banna Puriya Bhaar Sahas Syaanpa Lakh Hohe Tan Ik Na Chale Naal Kiv Sachyaara Hoeeae Kiv Koodai … Read More

Jap Ji Verse 2

  Hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee. Hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee. Hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah. Iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah. Hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay. Naanak hukmai jay … Read More

Jap Ji Verse 3

  Gaavai ko taan hovai kisai taan. Gaavai ko daat jaanai neesaan. Gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar. Gaavai ko vidi-aa vikham veechaar. Gaavai ko saaj karay tan khayh. Gaavai ko jee-a lai fir dayh. Gaavai ko jaapai disai door. Gaavai … Read More

Jap Ji Verse 4

  Saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar. Aakhahi mangahi dahi dahi daat karay daataar. Fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar. Muhou ke bolan bolee-ai jit sun dharay pi-aar. Amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar. Karmee aavai kaprhaa nadree … Read More

Jap Ji Verse 5

  Thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay. Aapay aap niranjan so-ay,   Blessed Satguru (Truth Guru) incarnate Nanak Patishah Ji (Guru Nanak Ji) describes the glory of Sat Par Brahm Pita Parmeshwar (True Transcendent Lord, Creator of the Universe). Who … Read More

Jap Ji Verse 6

  Tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee. Jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee. Mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee. Guraa ik dahi bujhaa-ee. Sabhnaa jee-aa kaa ik daataa … Read More

Jap Ji Verse 7

  Jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay. Navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay. Changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay. Jay tis nadar na aava-ee ta vaat na puchhai kay. Keetaa andar keet kar dosee dos … Read More

Jap Ji Verse 8

  Suni-ai sidh peer sur naath. Suni-ai dharat dhaval aakaas. Suni-ai deep lo-a paataal. Suni-ai pohi na sakai kaal. Naanak bhagtaa sadaa vigaas. Suni-ai dookh paap kaa naas.  ||8||   Satguru incarnate the blessed Nanak Patishah Ji with infinite kindness … Read More

Jap Ji Verse 9

  Suni-ai eesar barmaa ind. Suni-ai mukh saalaahan mand. Suni-ai jog jugat tan bhayd. Suni-ai saasat simrit vayd. Naanak bhagtaa sadaa vigaas. Suni-ai dookh paap kaa naas. ||9||   The blessed Satguru (Truth Guru) incarnate the true Nirankar Roop (the … Read More