ਜੀਵਣ ਕਹਾਣੀ 4 – ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ 2001

ਈ.ਡੀ ਨੋਟ:  ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ  ਉਹ( ਪੁਰਸ਼) , ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ(ਪੁਰਸ਼) ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ,ਪਰਮ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ।ਤਦ … Read More

ਜੀਵਣ ਕਹਾਣੀ 3 – ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਤਦ 1986 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਸ .ਏ ਚਲੇ ਗਏ,ਅਤੇ 2000 ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਣ ਵਿੱਚ ਰਹੇ,ਜਦ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ,ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ,ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ … Read More

ਜੀਵਣ ਕਹਾਣੀ 2 – ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਣ

ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਜੀ   ਧੰਨ ਧੰਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗੰਮ ਅਨੰਤ ਅਪਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ … Read More

ਜੀਵਣ ਕਹਾਣੀ 1 – ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ

ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼  2000 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ।ਜਦ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਿਆਸੇ ਸਨ।ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦਾ … Read More

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ …

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ? ਪਿਆਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੀ ,     ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ " ਉਹ " , "ਉਸਨੂੰ " ਆਦਿ ਬਿਆਨਿਆਂ ਹੈ …ਕੀ ਇਸ … Read More

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

" ਬਾਬਾ ਜੀ " ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ,ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ,ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਹੈ , ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਨ ਦਾਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ?

ਇਹ ਕੋਈ ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸਨ ਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ।

ਤੁਸੀਂ “ਮੈਂ” ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਅਸੀਂ” …

ਤੁਸੀਂ " ਮੈਂ " ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਅਸੀਂ " ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ "ਮੈਂ" ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ,ਮੈਂ " ਇਹ ਸਭ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ।"ਸਾਨੂੰ,ਸਾਡਾ,ਅਸੀਂ " ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ "ਮੈਂ " ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ … Read More

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ …

  ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਪਿਆਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੀ , ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ  ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਈ-ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈ ਮੇਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ … Read More

ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹੋ ?

ਪਿਆਰੇ ਦਾਸਨ  ਦਾਸ ਜੀ , ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹੋ ? ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ।ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੁਚ ਆਪਣੀਆਂ ਈ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਮੇਰੇ , ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਗਏ ਹੋ । ਏ ਕੇ ਉਤਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ … Read More