ਆਖਰੀ ਸਬਦ

ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨਾਦਿ ਸੱਚ, ਪੂਰਨ ਬੰਦਗੀ, ਪੂਰਨ ਸੇਵਾ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਕਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ … Read More

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਹੈ:- ·         ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ·         ਅਟਲ ਅਵਸਥਾ ·         ਪਰਮ ਪਦਵੀ ·         ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ·         ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ·         ਆਤਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ·         ਪਰਮ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ ·         ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪਰੇ ਧੰਨ … Read More

ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਦਾਸਨ ਦਾਸ  ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।  ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਖਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। "ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਂ :- ਇੱਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੇ ਦਾਸ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਬਿਸਟਾ … Read More

ਸਮਰਪਣ

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ।  ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ।ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਮ, … Read More

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ

ੴ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ।   ਧੰਨ ਧੰਨ  ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ।   ਧੰਨ ਧੰਨ  ਗੁਰ ਗੁਰੂ , ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਤਿ ਸੰਗਤ, ਸਤਿ ਨਾਮ।   ਧੰਨ ਧੰਨ  ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ  ਜੀ।   ਧੰਨ ਧੰਨ  ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ  ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ।   ਧੰਨ ਧੰਨ  ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, … Read More

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ …

ਸ਼੍ਰੀ  ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ  ਪਰਮ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਆਤਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ   ਇਹ  ਹੈ :-    ਮਨ  ਦੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਰਗ।   ਅਨੰਤਤਾ, ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਕਤੀ ,ਨੂੰ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਰਗ।    ਮਾਇਆ  ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ  ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਰਗ।   ਮਨ  ਉਪਰ ਜਿੱਤ … Read More

ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਰਗ   ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ  ———————————————————————————————————————————————————————     ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ  ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਨ  ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ © 2009  www.SatNaam.info   ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਜਾਦ ਹੋ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ … Read More

ਅਸਟਪਦੀ 24 : ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਪੂਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ

ਸਲੋਕੁ ॥ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ … Read More

ਅਸਟਪਦੀ 23 : ਸੰਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ

ਸਲੋਕੁ ॥ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੁ ॥ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਪਰ ਬੇਅੰਤ ਦਿਆਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ … Read More

ਅਸਟਪਦੀ 22 : ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ

ਸਲੋਕੁ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰ ॥੧॥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਅਨੰਤ ਮਹਿਮਾ … Read More

Loading...