13. ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ – ਸਤਿ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸਟੀ

ਸੰਤੁਸਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਜੋ ਸੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਦ “ … Read More

14. ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਗ 1: ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਇ ਉੱਤਰ: ਕੋਈ … Read More

15. ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੱਤਵ

ਸਤਿ ਅਤੇ ਅਸਤਿ ਕਰਮ – ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ।       ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ … Read More

16. ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਮਨ ਮਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ

ਗੁਰਮਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਗੁਰਮਤ‘ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ … Read More

17. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ … Read More

18. ਹੁਕਮ – ਏਕ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ

            ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ             ਇਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ                ਪੰਨਾ ਨੰ: 71 ਅਨਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਹੁਕਮ‘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । … Read More

19. ਨਿਮਰਤਾ – ਇਕ ਗੂੜ੍ਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ

ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ ਇਕ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ । ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਸਿੱਖ, ਇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ … Read More

20. ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ 32 ਗੁਣ

ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ- ਦੁਲਹਣ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,   ਇਹ ਲੇਖ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ … Read More

21. ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣੋ

ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, … Read More

22. ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ

ਬੰਦਗੀ (ਸਿਮਰਨ + ਸੇਵਾ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ । ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ … Read More